///جای خالی قلبم///

دل نوشته

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

سخت اینه که جنست از اونایی باشه که بعد عشق اول دیگه حس عاشقی نداشته باشی...
♥ دوشنبه پنجم آبان 1393♥ 12:1 ♥ sedigh ♥

ڪُــــل בنيـــــآ رآ هَـــم ڪـــہ בآشتــہ بآشــے . . .


بــآز هَــــم בِلَتـــ ميـפֿـــوآهَــــב . . .


بَعضــے وَقتهــــآ . . .


فَقَـــط بَـعـضــے وقتهـــآ . . .


بَـــرآے يـڪـــ لَـפـظــــہ هَـــم ڪـــہ شُـــב ہ . . .


 . . .  هَمـــــہ בنيــــــآے يـڪــ١ـــ نَفَــــــر بآشــــے . . . 

 

♥ یکشنبه چهارم آبان 1393♥ 12:35 ♥ sedigh ♥

 

چقَـבر پــَـر می ڪِشَـב دلـَـــمـ (●)

 بـﮧ هــَـــوآی تـُـو (●)


 اِنگـــآر تَمـآمـِ پـَرَنـבه ـهآی جَهـآטּ בر قـَلبــَمـ (●)

 آشیـــآنـِـﮧ ڪَرבه اَنـב (●)

♥ یکشنبه چهارم آبان 1393♥ 12:33 ♥ sedigh ♥

♥ یکشنبه چهارم آبان 1393♥ 12:15 ♥ sedigh ♥

آسمان تاب نیاورد محرم برسد
اولین مستمع و گریه کنش باران است

♥ یکشنبه چهارم آبان 1393♥ 12:3 ♥ sedigh ♥

حسین جان.... روزی که شود "اذا السما انفطرت" وانگه که شود "اذا النجوم انکدرت" من دامن تو بگیرم اندر "سئلت" گویم صنما "بای ذنب قتلت" عشق تو مرا "الست منکم ببعید" هجرتو مرا "ان عذابی لشدید" برکنج لبت نوشته "یحیی و یمیت " "من مات من العشق فقد مات شهید"
♥ یکشنبه چهارم آبان 1393♥ 12:1 ♥ sedigh ♥

ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ … ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ … ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ … ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
♥ شنبه سوم آبان 1393♥ 4:27 ♥ sedigh ♥

بخوان دلم برایت تنگ شده تو اصلا هرچه مینویسم بخوان دلم برایت تنگ شده . من اینجا زود به زود دلم برایت تنگ میشود اصلا تاسرم را ازرویت برمیگردانم ازنقطه ی خداحافظی تادوباره بیایی حتی وقتی بی تفاوتی نسبت به من دلم برایت تنگ میشود من در جمع های اشنا هم تنها دلم برای تو تنگ میشود اخ !میبینی ؟همه اش شد دلم برایت تنگ شده . راستش را بخواهی همین حالا هم دلم برایت تنگ شده
♥ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393♥ 17:7 ♥ sedigh ♥

ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨــﯽ ... ﻧﺒﻮﺩﻧـــﺖ ﻣــﺮﺍ ﻧﺸﮑﺴــﺖ ... ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻩ ﻫﺎ ... ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍ ﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺷـــﮏ ﻫﺎ ... ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟــﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃـــﺮ ﺗـــﻮ ﻧﯿﺴـــﺖ !!!... بخاطرتو نبود. ... من ازخودم گله دارم.... ازخودم دلگیرم.... زمانی که نبایدمی بودم، بودم بخاطرتو.... بخاطرتنهای هایت ماندم به خاطرتوشکستم. .. خوردشدم. .... گریه کردم... دردکشیدم.... لبخندم رافراموش کردم شدم اشک شدم آه شدم درد شدم تنهایی بخاطر تو ماندم من از خودم شرمنده ام به خاطر خودم. توارزش ماندن نداشتی،کاش زمان تنهاییت نمی ماندم،آنوقت مثل امروز جاهایمان عوض بود توهمان بودی،... ومن خودم بودم... اما اینک.... من چوب اشتباه خودم راخوردم، فقط خنده هایم را به من برگردان. ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﮔـــﯽ ﺧــﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘـــﻢ ... ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﻋﻈﻤــﺖ ﻭﯾﺮﺍﻧــﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳــﻢ ﺳﻮﮔــﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷــﻢ ... ﻣﻦ ﺩﯾﮕـــﺮ ﺗﺮﺍﻧــﻪ ﺍﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧـــﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫــﻢ ﺳـــﺮﻭﺩ ... ﻓﻘـــﻂ ﺑــــﺮﻭ ... ﻭﻟـــﯼ ﺑﺪﺍﻥ !... ﻣــــﻦ ﺻــــﺎﺩﻗــــﺎﻧــــﻪ ﺷﮑﺴﺘــــــــــﻢ...
♥ پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393♥ 6:46 ♥ sedigh ♥

ﻫِﯽ ﺩﺧﺘــــﺮِ ﺟـــﻮﻥ 

ﺯﺣﻤﺖ ﻧــــﮑﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘــــﻦ ﺭﺍﺑـــﻄﺘﺖ !!!.

ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘــــﻪ ﭘﺴﺮﺍﻣــــﻮﻥ

 ====> ﺟِ***ﺪﻩ ﭘَﺴَﻨﺪ <==== ﺷـــﺪﻥ...!!!

♥ چهارشنبه پنجم شهریور 1393♥ 8:46 ♥ sedigh ♥طراح : صـ♥ـدفــ