///جای خالی قلبم///
دل نوشته
ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ … ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ … ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ … ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
+ ^_^ شنبه سوم آبان 1393 ^_^ 4:27 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
بخوان دلم برایت تنگ شده تو اصلا هرچه مینویسم بخوان دلم برایت تنگ شده . من اینجا زود به زود دلم برایت تنگ میشود اصلا تاسرم را ازرویت برمیگردانم ازنقطه ی خداحافظی تادوباره بیایی حتی وقتی بی تفاوتی نسبت به من دلم برایت تنگ میشود من در جمع های اشنا هم تنها دلم برای تو تنگ میشود اخ !میبینی ؟همه اش شد دلم برایت تنگ شده . راستش را بخواهی همین حالا هم دلم برایت تنگ شده
+ ^_^ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ^_^ 17:7 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨــﯽ ... ﻧﺒﻮﺩﻧـــﺖ ﻣــﺮﺍ ﻧﺸﮑﺴــﺖ ... ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻩ ﻫﺎ ... ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍ ﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺷـــﮏ ﻫﺎ ... ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟــﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃـــﺮ ﺗـــﻮ ﻧﯿﺴـــﺖ !!!... بخاطرتو نبود. ... من ازخودم گله دارم.... ازخودم دلگیرم.... زمانی که نبایدمی بودم، بودم بخاطرتو.... بخاطرتنهای هایت ماندم به خاطرتوشکستم. .. خوردشدم. .... گریه کردم... دردکشیدم.... لبخندم رافراموش کردم شدم اشک شدم آه شدم درد شدم تنهایی بخاطر تو ماندم من از خودم شرمنده ام به خاطر خودم. توارزش ماندن نداشتی،کاش زمان تنهاییت نمی ماندم،آنوقت مثل امروز جاهایمان عوض بود توهمان بودی،... ومن خودم بودم... اما اینک.... من چوب اشتباه خودم راخوردم، فقط خنده هایم را به من برگردان. ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﮔـــﯽ ﺧــﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘـــﻢ ... ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﻋﻈﻤــﺖ ﻭﯾﺮﺍﻧــﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳــﻢ ﺳﻮﮔــﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷــﻢ ... ﻣﻦ ﺩﯾﮕـــﺮ ﺗﺮﺍﻧــﻪ ﺍﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧـــﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫــﻢ ﺳـــﺮﻭﺩ ... ﻓﻘـــﻂ ﺑــــﺮﻭ ... ﻭﻟـــﯼ ﺑﺪﺍﻥ !... ﻣــــﻦ ﺻــــﺎﺩﻗــــﺎﻧــــﻪ ﺷﮑﺴﺘــــــــــﻢ...
+ ^_^ پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 ^_^ 6:46 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ﻫِﯽ ﺩﺧﺘــــﺮِ ﺟـــﻮﻥ 

ﺯﺣﻤﺖ ﻧــــﮑﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘــــﻦ ﺭﺍﺑـــﻄﺘﺖ !!!.

ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘــــﻪ ﭘﺴﺮﺍﻣــــﻮﻥ

 ====> ﺟِ***ﺪﻩ ﭘَﺴَﻨﺪ <==== ﺷـــﺪﻥ...!!!

+ ^_^ چهارشنبه پنجم شهریور 1393 ^_^ 8:46 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
کسى رادوست بدارکه براى ديدن تونيازى به بهانه نداشته باشد
+ ^_^ سه شنبه چهارم شهریور 1393 ^_^ 5:33 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
بوی این عطر های گرون قیمتشو ول کن.مرد باید بوی اعتماد بده
+ ^_^ جمعه سی و یکم مرداد 1393 ^_^ 9:58 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
✘ ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ ✘     

 ✘ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ✘         

....ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ ...       

 ﻣﺜـﻞ ﺩی √       

  ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ √       

  ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ √      

ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ     

    ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ ...

        ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ    

      ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــﺪنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــن.........      

    ﭘــُﺮ ﺍﺯ ✘ ﺳﮑـــــ‍ـــ‍ـــــــ‍ـــ‍ـــــــــــــــﻮﺗـﻢ ✘

+ ^_^ دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 ^_^ 5:29 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
غخداياازاين دنيابريدم خسته شدم
+ ^_^ دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 ^_^ 4:12 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
وقتی

+ ^_^ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ^_^ 14:37 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
✔ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺮﺳﻴﺪﻡ ﺍﻣﺎ ...
✔ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺮﺳﻴﺪﻡ ﺍﻣﺎ ...
✔ﺧﻴﻠﻰ ﭼﻴﺰﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ
✔ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ مجازم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ به دست آوردن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻢ
✔ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ عشق و عاشقی مال وقتیه که
✔هنوز مطمئن نیستم بدون من نمی تونه
✔وقتی فهمیدم دیگه ﺍﺭﺯﺵ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﻣﻮ ﻧﺪﺍﺭﻩ

✔ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ وقتی رد پام تو دل یکی ثبت شد
✔ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﻟﺸﻮ ﺑﻪ ﺑﻬﻮ ﻧﻪ ﺍﻯ تفننی ﺑﺸﻜﻨﻢ
✔ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ وقتی احساس یکی واسم روشد
✔دیگه حتی اگه خودمم اشتباه کردم می تونم اونو مقصر بدونم ...
✔یاد گرفتم که ...
✔تو بتازون ... که دست بالای دست بسیار است !!!!!!!!!!!!!

+ ^_^ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ^_^ 14:37 ^_^ sedigh
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~