///جای خالی قلبم///

دل نوشته

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

پیر

♥ یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393♥ 9:40 ♥ sedigh ♥

دل دنیا رو خون کردی که این جوری تو رفتی تموم دل خوشی هام و تو با رفتن گرفتی مثل حس یه عشق تازه بودی مثل افسانه بی اندازه بودی هیچ کی برای من شبیه تو نبوده دنیا چه بی رحمی آخه تنهایی زوده دل دنیا رو خون کردی که این جوری تو رفتی تموم دل خوشی هام و تو با رفتن گرفتی مثل حس یه عشق تازه بودی مثل افسانه بی اندازه بودی که این جوری تو رفتی تموم دل خوشی هام و تو با رفتن گرفتی دل دنیا رو خون کردی که این جوری تو رفتی تموم دل خوشی هام و تو با رفتن گرفتی مثل حس یه عشق تازه بودی مثل افسانه بی اندازه بودی. دوست داریم مرتضی جان یادت همیشه زنده س. یکی هست تا ابد خواهد ماند....

♥ یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393♥ 9:25 ♥ sedigh ♥

در هراس از هجوم مکرر دلتنگی نگاه خسته انتظار تلخی دقایق نبودنت را از قاب خالی پنجره رصد می کند.. کاش از عمق جاده های دور یک شب / صدای خسته پاهایت غافلگیرم کند

♥ یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393♥ 9:21 ♥ sedigh ♥

سخت اینه که جنست از اونایی باشه که بعد عشق اول دیگه حس عاشقی نداشته باشی...
♥ دوشنبه پنجم آبان 1393♥ 12:1 ♥ sedigh ♥

ڪُــــل בنيـــــآ رآ هَـــم ڪـــہ בآشتــہ بآشــے . . .


بــآز هَــــم בِلَتـــ ميـפֿـــوآهَــــב . . .


بَعضــے وَقتهــــآ . . .


فَقَـــط بَـعـضــے وقتهـــآ . . .


بَـــرآے يـڪـــ لَـפـظــــہ هَـــم ڪـــہ شُـــב ہ . . .


 . . .  هَمـــــہ בنيــــــآے يـڪــ١ـــ نَفَــــــر بآشــــے . . . 

 

♥ یکشنبه چهارم آبان 1393♥ 12:35 ♥ sedigh ♥

 

چقَـבر پــَـر می ڪِشَـב دلـَـــمـ (●)

 بـﮧ هــَـــوآی تـُـو (●)


 اِنگـــآر تَمـآمـِ پـَرَنـבه ـهآی جَهـآטּ בر قـَلبــَمـ (●)

 آشیـــآنـِـﮧ ڪَرבه اَنـב (●)

♥ یکشنبه چهارم آبان 1393♥ 12:33 ♥ sedigh ♥

♥ یکشنبه چهارم آبان 1393♥ 12:15 ♥ sedigh ♥

آسمان تاب نیاورد محرم برسد
اولین مستمع و گریه کنش باران است

♥ یکشنبه چهارم آبان 1393♥ 12:3 ♥ sedigh ♥

حسین جان.... روزی که شود "اذا السما انفطرت" وانگه که شود "اذا النجوم انکدرت" من دامن تو بگیرم اندر "سئلت" گویم صنما "بای ذنب قتلت" عشق تو مرا "الست منکم ببعید" هجرتو مرا "ان عذابی لشدید" برکنج لبت نوشته "یحیی و یمیت " "من مات من العشق فقد مات شهید"
♥ یکشنبه چهارم آبان 1393♥ 12:1 ♥ sedigh ♥

ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ … ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ … ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ … ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
♥ شنبه سوم آبان 1393♥ 4:27 ♥ sedigh ♥طراح : صـ♥ـدفــ