دفتر نوشته های مجازی
دل نوشته
قول می دهم آنقدر خوشبخت شوم

که روزی....

به انداره گذشته ...

دوستم داشته باشی....

سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ - - sedigh
شاید این آخرین راه برای فراموشی گذشته باشه

که جای   خالی ات را

او....

پرکند....

سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ - - sedigh
تونل که از دل کوه راه داره

حکایت دل ادماست

دلت از سنگ بد تره؟؟؟

سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ - - sedigh
السلام علیک یا مولاتی یا فاطمة الزهرا.... السلام علیک یا مولا یا امیرالمومنین علی مرتضی....

این روزها کوثر در پیچ و تاب است و ساقی، بی تاب ناله های کوثر!....

یا أمِیرَ المُؤمِنِین ،

 لَعَنَ اللهُ مَنْ ظَلَمَکَ و غَصَبَ حَقَّک وَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً سَمِعَتْ بِذلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ

فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت بزرگ بانوی اسلام، زهرای مرضیه سلام الله علیها رو خدمت تمام فرزندان شیعه امت بزرگ اسلام تسلیت میگم....

در این روزها برای مولایمان علی علیه السلام دعای صبر کنیم.....

 

و نیز برای مولایمان یوسف زهرا سلام الله علیها طلب صبر نماییم....

آجرک الله یا مولا یا صاحب الزمان ....

دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ - - sedigh

از بزرگی شنیدم هـر موقع میخواهید گـناه کنید 

 

هر موقع زمینه ی گـناه آمــادس ، رویتـــــ رو به سمت

 

قبله کن

 

دلتــــ رو ببـر کربــ♥ــــــلا

 

و سه مرتبه بگو:

 

السلام علیک یا اباعبدالله

 

السلام علیک یا اباعبدالله

 

السلام علیک یا اباعبدالله

 

اون وقت ببین دیگه روت میشه گناه کنی؟؟؟

 

اون موقع ببین از اربابــــــ خجالتــــــ نمیکشی؟؟

دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ - - sedigh
ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ مي كند ... ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ مي سﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﯼ ... ﮔﺎﻩ آنﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ... ﮔﺎﻩ آنﻘﺪﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺸﻪ ... آﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ... ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍن ... ﻻﻡ ﺗﺎ ﮐﺎﻡ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺯنمي شوﺩ ... ! ﻏﺬﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺳﺮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺭي ... ﻧﻬﺎﺭ ﻫﺎ ﻧﺼف ﺷﺐ ... ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺎﻡ ! ﺳﺎعت هﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯼ ...! شب هﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮال هﺎﯼ ﻓﮑﺮﺕ ﺭﺍ مي شﻤﺮﯼ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﺑﺒﺮﺩ ... ! ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﺩﻣﯽ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ... ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ ...
دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ - - sedigh

شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ - - sedigh
با پول می توان... خانه خرید=آشیانه ......نه رختخواب خرید=خواب............نه ساعت خرید=زمان.....................نه مقام خرید=احترام...............................نه کتاب خرید= دانش.........................................نه دارو خرید=درمان ....................................................نه قلب خرید=عشق............................................................نه چارلی چاپلین
دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ - - sedigh
همه آباد نشینان زخرابی ترسند من که خراب تو شدم دم به دم آباد ترم یا صاحب الزمان (عج)
دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ - - sedigh
ﻳـﮦ ﺳـﺮﮮ בﺧـﺘـﺮﺁ ﻫـَﺴـﺘـَن ...

ﻓـَﻘـَﻂ ﺗﻴــﭗ ﻣـِﺸـﻜـﮯ ﻣـﮯ ﺯَﻧـَﻦ ...

ﻋـَﻄـﺮ ﺧـﺂﺹ ﻣـﮯ ﺯَﻧـَﻦ ... ﺑﻴﺸـﺘـَﺮ ﻭَﻗـﺖ ﻫـﺂ ﺑـﮯ ﻫـَבَﻓــ ﺳـﺂﻋـَﺖ ﻫـﺂﺗــﻮ ﭘﻴـﺂ בﻩ ﺭﻭ ﻗـَבَﻡ ﻣـﮯ ﺯَﻧـَﻦ ...

ﺑـﮯ ﺗـَﻮَﺟـﮧ ﺑـﮧﺍَ ﻃـﺮﺁﻑ ﻭ ﺣـَﺮﻓـﺂ ﻭ ﻧـﮕـﺂﻩ ﻫـﺂﮮ ﻣـَﺮ בﻡ ...

ﺁﺭﻭﻡ ﻭ ﺷﻤـُﺮ ב ﻩ ﺣـَﺮﻑ ﻣـﮯ ﺯَﻧـَﻦ ... ﺗـﻮ ﺟـَﻤـﻊ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﻴﺸﻴـﻨـَﻦ ﻭﻓـَﻘـَﻂ ﮔـﻮﺵ ﻣﻴـבَﻥ ...

ﺍﻳــﻦ בﺧـﺘـﺮﺁ ﺍَﺯ ﺍَﻭَﻝ ﺍﻳﻨـﻄﻮﺭﮮ ﻧـَﺒـﻮבَﻥ ...

ﺍﻳﻨــﺂ ﻳـﮧ ﺯَﻣـﺂﻧـﮯ ﺧﻴـﻠـﮯ ﺷﻴـﻄﻮﻥ ﺑـﻮבَﻥ ...

ﻋـﺂﺷـﻖ ﭘـﺂﺷـﻨـﮧ ﺑـُﻠـَﻨـ ב ﻭ ﺭَﻗـﺺ ﺑـُﻮבَﻥ ...

ﺗـﻮ ﺟـَﺸـﻨـﺂ ﺑـﻬـﺘـَﺮﻳـﻦ ﺭَﻗـﺂﺹ ﺑـُﻮבَﻥ ...

ﺷﻴـﻄـﻮﻥ ﻭ ﭘـُﺮ ﻫـَﻴـﺠـﺂﻥ ﺑـُﻮבَﻥ ...

ﺍﻳـﻦ ב ﺧـﺘـﺮﺁ ﻳـﮧ ﺭﻭﺯ ﻳـﻜـﮯ ﺍﻭﻣـَ בﺗـﻮ ﺯﻧـ בﮔﻴﺸــﻮﻥﺍَﺯ ﺍﻋﺘـﻤـﺂ בﺷـﻮﻥ ﺑـَ ב ﺗـَﺮﻳـﻦ ﺳـﻮ ﺍﺳﺘـﻔـﺂבﻩ ﻭﻛـَﺮב ﻭ ﺭَﻓـﺖ ...

ﺍﻳـﻦ ב ﺧـﺘـﺮﺁ ﺧﻴـﻠـﮯ ﺧـﺂﺻـَ ـﻦ ...

בﻳﮕـﮧ ﻫﻴـﭻ ﭼﻴــﺰﮮ ﻭ ﻗـَﺒـﻮﻝ ﻧـَ בﺁﺭَﻥ ...

ﺳـَﻌــﮯ ﻧـَﻜـُـﻦ ﺑـﮧ ב ﻧﻴـﺂﺷـﻮﻥ ﻭﺁﺭ ב ﺑﺸـﮯ ...

ﺍﻳﻨــﺂ ﻫﻴـﭻ ﻛـَﺴـﮯ ﻭ ﺑـﮧ בﻧﻴـﺂﮮ ﺟـَ ב ﻳـב ﺷـﻮﻥﺭﺁﻩ ﻧﻤـﻴـבَﻥ ...

ﺍﻳـﻦ ב ﺧـﺘـﺮﺁ ﺳـَﺮ ﺳـَﺨـﺖ ﺗـَﺮﻳـﻦ ﺁבَﻡ ﻫـﺂﮮבﻧﻴـﺂﻥ

شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ - - sedigh
Copy right © TemplateWorld